Vytvoření poptávky

Podklady pro návrh dotazníku

Rádi pro Vás připravíme dotazník, pomocí kterého u svých občanů zjistíte preference, zájmy, názory a potřeby.
Pro splnění tohoto náročného úkolu je potřeba z Vaší strany maximální součinnost.
Prosíme o vyplnění otázek, které najdete níže.
Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme schopni pro Vás službu navrhnout.