handiwork

připravujeme


Handiwork bude komunitno informačně prodejní portál zaměřený na domácí výrobce, handmade tvůrce, řemeslníky, živnostníky a podobně s prvky online tržiště.

Během přípravy portálu využijte výhody skupiny handiwork na facebooku