Handiwork

pripravujeme

Handiwork bude komunitný informačno predajný portál zameraný na domácich výrobcov, handmade tvorcov, predajcov z dvora, remeselníkov, živnostníkov a podobne s prvkami online trhoviska.

Počas prípravy portálu využite výhody skupiny handiwork na faceboku