Vytvorenie dopytu

Podklady pre návrh dotazníku

Radi pre Vás pripravíme dotazník, pomocou ktorého zistíte u Vašich občanov
preferencie, záujmy, názory aj potreby.
Pre splnenie tejto náročnej úlohy potrebujem z Vašej strany maximálnu súčinnosť.
Poprosím o vyplnenie otázok ktoré nájdete nižšie.
Čím viac informácií nám poskytnete, tým lepšie budeme vedieť pre vás službu navrhnúť.